Z plánovaných Leteckých dní v Piešťanoch nebude nič.

Vo štvrtok 27. júla sa konalo riadne Valné zhromaždenie spol.Letisko Piešťany, ktoré malo na programe prerokovanie účtovnej závierky za rok 2016, podnikateľský plán na rok 2017 a voľbu členov do orgánov tejto spoločnosti (…vyjadrenie Tamajku ….)

Pri celkových tržbách. ktoré predstavovali 270 tis eur., vykázalo Letisko za minulý rok stratu vo výške 670 tis. V porovnaní s rokom 2015 sa príjmy dramaticky znížili až o 200 tis. eur z dôvodu výrazného poklesu cargo letov (… viac vo videoreporte)

MT


Prokurátor uznal námietky Letiska voči konaniu Mesta Piešťany. (z 4.7.2017)

Začína diskusia o začlenení piešťanského letiska do bratislavkého. (z 3.6.2017)

Na 80. výročie zahájenia prevádzky Letiska Praha priletel do Piešťan Airbus A319. (5.4.2017)

Kritická situácia Letiska naďalej trvá. Piešťany nedali súhlas na použitie úveru! (27.3.2017)