Z histórie Piešťan – 6.august (1905-2010).

6. augusta 1905
Slávnostné posvätenie evanjelického kostola (kostol bol postavený staviteľom Jozefom Krátkym za 4 mesiace).

6. august 1949
Pridelenie 11 konfiškovaných rodinných domov, ktoré patrili kedysi Nemcom.

6. august 1950
Dňa 6. augusta 1950 v našom meste sa konali rýchlostné motocyklové preteky pod menom
„II. Piešťanský trojuholník“. Prvý Piešťanský trojuholník bol usporiadaný v auguste 1949.
Preteky usporiadal Slovenský autoklub okresná pobočka Piešťany. Pretekov sa zúčastnilo
89 pretekárov. Boli rozdelení na juniorov a seniorov. Vo skupine juniorov zvíťazili: do 125
ccm Ivan Juráš z Bratislavy; do 250 ccm Hynek Olejníček z Brna; do 350 ccm Jaroslav
Sedlák z Brna. Ako tretí v tejto skupine poslednej umiestnil sa piešťanský závodník František
Anderle. V skupine seniorov zvíťazili: do 250 ccm Róbert Janka z Brna; v tejto skupine ako
tretí bol piešťanský pretekár Eduard Bertoli. Do 350 ccm Karol Skalský z Plzne, nad 350
ccm Emanuel Hájek z Prahy.
Preteky mali vysokú úroveň a prizeralo sa im vyšej 19.000 divákov. Riaditeľom pretekov
bol s. Rudolf Habán.

6. augusta 1955
Prišiel na liečenie v Piešťanoch poľský minister Stanislav Srzeszewski s manželkou.

6. augusta 1957
Dňa 6. augusta 1957 sa v Piešťanoch (aj v celej ČSR) konali protestné zhromaždenia obyvateľov proti pokusom a použitiu nukleárnych zbraní. V tento deň boli v závodoch a úradoch besedy, na ktorých sa poukázalo na veľké nebezpečie, ktoré hrozí z pokusov a hrozieb so zbraniami hromadného ničenia.
V rezolúcii, ktorú prijal Okresný výbor obrancov mieru v Piešťanoch sa zdôrazňuje,
že v prvých radoch boja na obranu mieru stoja aj ženy. Preto aj Rada Medzinárodnej
demokratickej federácie žien sa obracia na ženy celého sveta a na všetkých mierumilovných ľudí s výzvou, aby vypovedali boj tým, ktorí presadzujú zbrojenie a výrobu najhroznejšej zbrane, akú ľudstvo ešte nikdy nepoznalo.
Počnúc od 6. augusta 1957 všetci pokrokoví ľudia a najmä ženy budú každý rok manifestovať v mene života, pokroku a mieru na zákaz atómových zbraní a za zastavenie skúšok s nimi a za zničenie terajších ich zásob.

6. augusta 1978
Pod záštitou Ing. Karola Martinku, podpredsedu vlády Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Slovenskej plánovacej komisie sa uskutočnila „Veľká cena Slovenska vo vodnom lyžovaní“ na jazere Čerenec. Bol to jediný pretek o Európsky pohár usporiadaný v socialistickej krajine.

6. august 1978
XIX. ročník medzinárodných motocyklových a automobilových pretekov Ceny Slovenska. Po úvodnom príhovore riaditeľa pretekov MUDr. Ladislava Bertoliho XIX. ročník Ceny Slovenska slávnostne otvoril minister vnútra Slovenskej socialistickej republiky Štefan Lazar.
Celkové výsledky: v triede do 250 ccm štartovalo 32 jazdcov. Prvé miesto obsadil Harfmann z Rakúska na stroji Yamaha časom 32:10,51 min., druhé miesto Tüngenthal z NSR na stroji Yamaha časom 32:11,30 min., tretie miesto Faccioli z Talianska
na stroji Yamaha časom 32:19,88 min. V triede do 350 ccm prvé miesto vybojoval Tüngenthal z Nemeckej spolkovej republiky na stroji Yamaha časom 37:41,01 min., druhé miesto Baláž z Československa na stroji Yamaha časom 38:01,41 min., tretie miesto Zacharisson zo Švédska na stroji Yamaha časom 38:17,95 min. V triede do 350 ccm štartovalo 35 jazdcov na trati 96,8 km. Cestovné automobily absolvovali 15 okruhov. V triede A-2 do 1150 ccm štartovalo 27 jazdcov. Prvú cenu získal Kapras z Československa časom 29:22,23; druhú cenu Tvrdý z Prahy časom 29:00,57; tretiu Vaníček z Prahy časom 29:02,26 min. V triede B-8 Formule Škoda štartovalo 28 jazdcov. Prvé miesto obsadil Jupa časom 30:01,30; druhé Podhorný z Ostravy časom 30:05,22 min., tretie Kačer z Českých Budějovíc časom 30:06,50 min. V triede B-8 Formule Easter štartovalo 27 jazdcov. Prvé miesto získal Mičánek z Brna časom 27:22,9 min., druhé Veselý z Liberca časom 27:29,65 min., tretie Koval z Brna časom 27:39,53 min. V triede B-5 + A-6 štartovalo 24 jazdcov. Prvé miesto získal Talian Martino Finotto na voze Ford Escort časom 24:27,9 min. a jeho priemerná rýchlosť bola 159,77km/hod. Druhé miesto vybojoval Opitzhauser z Rakúska časom 25:24,91 min., tretie Fink z Rakúska.

6. august 1995
IV. ročník medzinárodných motocyklových pretekov Cena Slovenskej republiky v Piešťanoch. V 16-tich obsahových triedach štartovalo cca 320 pretekárov z 13-tich štátov. Po prvýkrát štartovali aj chlapci a dievčatá na miniatúrnych motocykloch triedy od 50 do 80 ccm.

zdroj: Kronika Mesta Piešťany