Z farmy Ranch Cawalero na Bodone boli odobraté kone!

Vo štvrtok boli z farmy Ranch Cawalero na Bodone odobraté dva kone a niekoľko psov z dôvodu podozrenia zo zanedbania starostlivosti. Celý zákrok pracovníkov Regionálnej potravinovej a veterinárnej správy bol vykonaný za asistencie polície. Kone boli po zdokumentovaní skutkového stavu prevezené a umiestnené do  náhradnej starostlivosti.

Podľa Krajskej hovorkyne Policajného zboru Márii Linkešovej polícia vykonávala na základe žiadosti pracovníkov Štátnej veterinárnej správy na mieste súčinnosť a asistenciu pri odoberaní zvierat. Pri udalosti nedošlo k protiprávnemu konaniu a polícia nemá dôvod zatiaľ vo veci konať.

Celý prípad začal v januári 2016 podaním podnetu na podozrenie z týrania zvierat na tejto farme nachádzajúcej sa na Bodone v Piešťanoch. Dňa 27. januára 2016 došlo k šetreniu stavu zvierat za účasti zástupcov Regionálnej veterinárnej správy a za asistencie polície.
Podľa Jána Šišku z veterinárnej správy bol podnet oprávnený a preto nariadil odobratie všetkých zvierat. Kým psy boli okamžite prevezené a umiestnené do náhradnej starostlivosti, pre kone bol zabezpečený odvoz až 5. februára.

Kone boli vyšetrené a obhliadajúci veterinár potvrdil nefunkčnosť pravého oka u jedného z koní, ktorého príčinou mohlo byť jednoduché zanedbanie starostlivosti.
V karanténnej stanici bola nasadená liečba proti vonkajším a vnútorným parazitom a bola prevedená preventívna vakcinácia.

Po viac ako štyroch mesiacoch po odobratí tmavší 24-ročný kôň v náhradnej starostlivosti musel byť z dôvodu predchádzajúceho zanedbania starostlivosti utratený.

V polovici júna 2016 boli kone na základe rozhodnutia vrátené majiteľke s prísľubom zabezpečenia vhodnejších podmienok pre chov.

Podľa Veterinárnej správy v nasledujúcich mesiacoch včítane zimných, nedošlo k naplneniu prísľubov a preto bolo 2.3.2017 nariadené odobratie koní.

oko

oko2

ran3 ran4 ranch2


Súvisiace reporty:

Videoreport z 8.2.2016

Videoreport z 27.1.2016