Výsledky Spojených volieb 2022 do MsZ Piešťany.

Výsledky volieb za primátora Piešťan

 Poradie

Kandidát na primátora

Počet získaných hlasov

1.

Peter Jančovič 2216

2.

Martin Cifra 1497

3.

Vladimír Bakita 944

4.

Tomáš Hudcovič 832

5.

Martin Graus 520

6.

Zuzana Svrčeková 510

7.

Alžbeta Vlčková 493

8.

Martin Madlo 304

9.

Jozef Stupavský 130

 

Výsledky volieb do poslaneckého zboru v I. obvode

Poradie

Poslanci Počet hlasov
 1.  Michal Bezák  1390
 2.  Michael Niepel  1329
 3.  Ján Stachura  1255
 4.  Tomáš Hudcovič  1212
 5.  Alžbeta Švorcová  1119
 6.  Jozef Drahovský  1109
 7.  Andrej Klapica  1055
 8.  Ján Krupa  1033
 9.  Michal Staško  1022
 10.  Adriana Drahovská  943
 11.  Róbert Hoš  935
 1. náhradník  Marián Urbánek  931

 

Výsledky volieb do poslaneckého zboru v II. obvode:

Poradie

Poslanci Počet hlasov
 1.  Martin Cifra  1591
 2.  Peter Jančovič  1409
 3.  Remo Cicutto  1335
 4.  Eva Rohoňová  1275
 5.  Iveta Babičová  1089
 6.  Michal Fiala  958
 7.  Jaroslav Rybárik  928
 8.   Ján Šmída  872
 9.  Martin Valo  834
 10.  Marcela Sedláková  798
 1. náhradník  Marián Seitler  781
 2. náhradník  Roman Chudý  629

 

V sobotu, 29.10.2022 o 20:00 sa v Piešťanoch uzavreli všetky volebné okrsky. Podľa predsedu mestskej volebnej komisie v Piešťanoch Emila Šima, počas Spojených volieb 2022 nebol zaznamenaný žiadny incident, ktorý by narušil priebeh volieb v našom meste. Ako ďalej pre nás uviedol, len dvaja obyvatelia z druhého obvodu využili právo voliť do prenosnej urny. Z celkového počtu obyvateľov Piešťan (27 135) malo právo voliť v aktuálnych voľbách 23 133  + 873 cudzincov s trvalým pobytov v Piešťanoch.

Vo voľbách 2018-2022 dosiahla volebná účasť necelých 9 tis, čo predstavovalo 37% oprávnených voličov. Aktuálnych volieb sa zúčastnilo cca 7460 obyvateľov, čo predstavuje 32%.