Vyšetrovanie aprílovej nehody motocyklistu v úseku Winterova-Beethovenova stále nie je ukončené.

Vyšetrovanie dopravnej nehody ešte z apríla tohto roku pri ktorej sa na Winterovej ulici stredne ťažko zranil 36 ročný motocyklista, stále nie je ukončené.

Pôvodná správa policajného zboru za vinníka nehody určila 19 ročného vodiča osobného auta značky BMW s novomestskou ŠPZetkou, ktorý pri výjazde z Beethovenovej ul. nedal prednosť zľava po Winterovej ulici prichádzajúcemu motocyklistovi. Došlo ku kolízii, pri ktorej vodič na motorke utrpel zlomeninu stehennej kosti a členku.

V tejto veci bolo začaté trestné stíhanie proti 19 ročnému vodičovi z Hornej Stredy za prečin ublíženia na zdraví z nedbanlivosti a následne boli vypracované znalecké posudky znalcami z odboru zdravotníctvo aj cestná doprava.  

Na základe týchto posudkov vyšetrovateľ v auguste vydal rozhodnutie o zastavení trestného stíhania, nakoľko  dopravná situácia v danom úseku bola znalcom posúdená inak, a za príčinu kolízie bolo stanovené nedostatočné vodorovné a zvislé dopravné značenie a neprehľadnosť križovatky. Proti zastaveniu trestného stíhania podal poškodený sťažnosť, ktorej   dňa 4.októbra dozorový prokurátor   vyhovel   a napadnuté uznesenie  vyšetrovateľa zrušil.

V odôvodnení prokurátor okrem iného uvádza,  že pri vjazde na ulicu Beethovenova (z ulice Winterovej) bola zvislá dopravná značka „obytná zóna“, ktorá určuje povinnosť všetkým účastníkom dopravy vychádzajúcich z obytnej zóny dať prednosť v jazde vozidlu idúcemu po ceste (po Winterovej).

Podľa hovorcu Krajskej prokuratúry v Trnave Mojmíra Hunu, dozorový prokurátor uložil vyšetrovateľovi pokyn na  zabezpečenie vypracovania dodatku k znaleckému posudku s ohľadom na označenie ulice Beethovenova ako „obytná zóna“ a z toho plynúcimi zákonnými povinnosťami účastníkov cestnej premávky.

Pokiaľ sa dodatkom preukáže, že 19 ročný vodič BMW spôsobil aprílovú kolíziu, bude v tejto veci trestne stíhaný.

Na základe aprílovej nehody mesto Piešťany požiadalo dopravný inšpektorát o odsúhlasenie osadenia zvislých dopravných značení, ktoré jasne zadefinujú hlavnú a vedľajšiu cestu.

MT


Súvisia sprava;:

Vážna dopravná nehoda na Winterovej. Motorkár skončil so zraneniami v nemocnici! (z10.4.2017)