Vyradeniu trate Piešťany – Vrbové zo siete železníc už nič nebráni.

V utorok 25. júla sa v Piešťanoch na Mestskom úrade uskutočnilo pracovné stretnutie k zámeru vybudovania cyklotrasy Piešťany-Vrbové za účasti zástupcov dotknutých samospráv a štátneho tajomníkom Ministerstva dopravy Petra Ďurčeka.

Dlhoročný proces, na konci ktorého má byť bezpečné presúvanie cyklistov v rámci susediacich samospráv pokročil oficiálnym podaním žiadosti o vyradenie trate zo sieti železníc. (viac vo videoreporte)

MT


Zámer vybudovať cyklotrasu Piešťany – Vrbové, získal súhlasné stanovisko od Železníc SR. (z 21.5.2017)

Minister čoskoro rozhodne o cyklotrase z Piešťan do Vrbového. (z 18.3.2017)