Vyjadrenie M. Hyneka k jeho odvolaniu z postu predsedu dozornej rady BP.

O odvolaní z funkcie predsedu dozornej rady som sa dozvedel včera 8.1.2018 z médií. Keď mám byť úprimný, moc ma to neprekvapilo. Už niekoľko mesiacov som mal zo spoločnosti informačné embargo a dozorná rada bola 2 krát dokonca zvolaná v mojom mene bez môjho vedomia. Myslím si, že som bol odvolaný, pretože som sa zaujímal o to, či Bytový podnik zaplatil 12.000,- Eur za výberové konanie na vopred vybraného riaditeľa.

Už v mesiaci október, keď som sa dopočul o tom, že malo byť údajne 12.000,- Eur zaplatených personálnej agentúre, ktorá mala na starosti výber riaditeľa Bytového podniku, som prišiel do Bytového podniku a vyžiadal si dokumenty a faktúru v súvislosti s predmetnou zákazkou. Riaditeľ a konateľ spoločnosti p.Hubinský, ako ani hlavná ekonómka spoločnosti mi tieto dokumenty nepredložili, vraj preto, že sa nachádzajú u druhého konateľa a budú mi predložené, keď sa vráti z pracovnej cesty. Keďže sa tak nestalo, obrátil som sa e-mailom dňa 23.11.2017 na asistentku konateľov, aby konateľom doručila moju oficiálnu požiadavku na predloženie dokumentov.

Vzhľadom k tomu, že sa tak nestalo ani po mojej oficiálnej e-mailovej požiadavke, dňa 22.12.2017 som sa obrátil opäť s požiadavkou o predloženie predmetnej dokumentácie s tým, že pokiaľ mi nebude predložená, budem to považovať za nesúčinnosť s dozornou radou. Neobdržal som žiadnu odpoveď.

Na 10.1.2018 som zvolal dozornú radu a mal som v pláne požadovať aj informácie v súvislosti s touto zákazkou. Dva dni pred dozornou radou som však bol valným zhromaždením, ktoré vykonáva primátor Tamajka, odvolaný, o čom som sa dozvedel z médií.

Pýtam sa. Zaplatil Bytový podnik Piešťany, s.r.o. 12.000,- Eur za výber kandidáta na riaditeľa? Jeho životopis koloval na mestskom úrade ešte v čase keď som bol viceprimátorom a v období pred obstaraním personálnej agentúry, ako životopis budúceho riaditeľa, ktorého chce primátor vymenovať. Ak by to tak bolo, bolo by veľmi znepokojivé, že mestská spoločnosť uhradila tak vysokú sumu za výber človeka, ktorý bol už dopredu vybratý.

Čo je pre mňa znepokojivé ešte viac je moja dôvodná obava, že Bytový podnik už dnes nie je v rukách mesta a jeho obyvateľov, ale v rukách záujmovej skupiny.

Okrem toho, že moje odvolanie považujem za účelové, bolo vykonané nezákonným spôsobom. Doteraz mi nebolo oficiálne oznámené odvolanie z funkcie, valné zhromaždenie nebolo zvolané v súlade s obchodným zákonníkom a členom dozornej rady nebolo už po niekoľký krát umožnené využiť právo na účasť na zasadnutí valného zhromaždenia.

Ako som si už zvykol, teraz očakávam mediálne útoky na moju osobu, možno ožijú niektoré falošné profily a stránky na facebooku, objavia sa fámy a dezinformácie na mňa a možno vyjdú aj nejaké nové miestne noviny. Už v októbri, keď som sa začal bližšie zaujímať  o nejasné zákazky v Bytovom podniku, začali sa objavovať účelové dezinformácie o mne s cieľom zdiskreditovať ma. Jednalo sa o spravodajské hry s cieľom pošpiniť ma a odpútať pozornosť od toho, čo sa v Bytovom podniku deje. Ako predseda dozornej rady som mal kompetencie kontrolné a nie výkonné, čo znamená, že som mohol kontrolovať, čo podpísal a objednal niekto iný, avšak aj k tomu som nebol vždy pripustený.

(plné znenie)