Vodičovi, ktorý prejazdom kaluže zašpiní chodca, hrozí 60 eurová pokuta.

Tohtoročné letné búrky sa zatiaľ svojou intenzitou a množstvom spadnutých zrážok nevyrovnajú tým z predchádzajúcich rokov, keď boli v Piešťanoch zaznamenané minimálne štyri silné údery bleskov do bytových domov a niekoľkokrát zatopené cesty, chodníky, podchody, ale ale aj pivnice.

Kým zrážok ubudlo, množstvo neodvedenej vody z ciest a chodníkov akoby zostalo stále rovnaké. Aj dôkladné vyčistenie kanalizačných vpustí pracovníkmi TAVOS-u nezamedzí, aby sa takmer po každom výdatnejšom daždi neobjavili na niektorých komunikáciach mláky, ktoré aj pri pomalom prejazde áut končia, v lepšom prípade na tráve a fasádach domov, v horšom na odeve chodcov.

Priamy zásah takto vyšplechnutej znečistenej vody je vždy nepríjemný a neraz končí s vulgárnymi nadávkami z úst aj tých najväčších pacifistov. Aj keď vodič nesie za podobnú udalosť zodpovednosť, nie vždy tomu môže svojou jazdou zabrániť .

Už pri prejazde 5 km rýchlosťou dochádza k rozstreku kaluže na značnú časť chodníka a s ním aj prekvapeného chodca.. Cestný zákon v §4 ods.2 pism m pamätá na tieto situácie, a v prípade preukázania viny, môže byť vodičovi udelená pokuta až do výšky 60 eur. Samozrejme, pokuta vodičovi nijak nerieši zašpinené šatstvo chodcu, ktorý má tiež právo na odškodné. V takejto situácii by si mal poškodený chodec odfotiť miesto a spôsobenú škodu, prípadne zavolať mestskú políciu a spísať hlásenie (slúžiace pri ďalšom konaní v prípade poistnej udalosti) . Akákoľvek škoda bude hradená zo zákonnej poistky vodiča.

Druhá vec je zábava niektorých vodičov v pridávaní rýchlosti pri prejazde dažďom vytvorených barín, ktorá však už spadá do inej kategórii a síce úmyselného poškodzovanie cudzej veci. Tu sa skúma miera zavinenia a v prípade dokázania úmyslu výška trestu môže dosiahnuť oveľa vyšších súm.

ilustr. zábery/MT