Vodiči pozor! V piatok budú policajti v celom kraji merať rýchlosť.

Polícia SR upozorňuje vodičov na piatkovú (8.9.2017) celodennú akciu zameranú na dodržiavanie bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke formou objektívnej zodpovednosti.   Polícia apeluje na vodičov, aby jazdili bezpečne a dodržiavali predpisy.

Objektívna zodpovednosť bola zavedená novelou zákona o premávke v roku 2012 a  určuje zodpovednosť majiteľa dopravného prostriedku pri porušení vyhlášky. Inými slovami, ak kamera alebo iné technické zariadenie zaznamená dopravný priestupok, polícia bude uloženú sankciu (pokutu) vymáhať od majiteľa dopravného prostriedku. Naopak, subjektívna zodpovednosť je uplatňovaná priamo osobe (vodičovi), ktorý priestupok vykonal. V tomto prípade sa zvyčajne sankcia ukladá priamo na mieste blokovou pokutou.

MT