Viskupič podpísal zmluvu na najdrahšie web-prenosy na Slovensku.

Nový predseda Trnavského kraja Jozef Viskupič sa po dvoch mesiacoch od nástupu do funkcie poriadne vzdialil od svojich predvolebných sľubov o zavedení transparentnosti a otvorenosti TTSK minimálne pri jeden zmluve. Bez akejkoľvek verejnej súťaže, či už zverejnenej na webe alebo aspoň prostredníctvom štandardného prieskumom trhu,  podpísal zmluvu na zabezpečovanie priamych prenosov zo zasadnutí zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

Zverejnená zmluva, ktorá bola podpísaná 12.februára 2018 s Mestskou televíziou Trnava (MTT) obsahuje ustanovenia o cene, ktorú môžu závidieť všetky televízie na Slovensku. Za 250 eur na hodinu bude MTT zabezpečovať live stream, avšak nie s použitím vlastných streamovacích serverov, ale ako sa zdá prostredníctvom streamovacej služby youtube.com.  Tá však komerčné vysielanie takýmto spôsobom zakazuje vo svojich „Podmienkach poskytovania služby“ v bode 5 „Všeobecné používanie služby“ v odseku J – „nebudete používať Webové stránky alebo Službu (včítane komentárov a e-mailových funkcií Webových stránok) na získavanie zákaziek v rámci obchodnej činnosti alebo v súvislosti s komerčným podnikaním“.  Inými slovami, kým iní poskytovatelia obdobných služieb si kupujú drahé servery a platia za konektivitu a support, Mestská TV Trnava si zdarma používa službu a ešte za ňu inkasuje peniaze od TTSK.

Pri jednej z najkvalitnejších lokálnych televízií (citácia z webu MTT) za akú sa sama považuje, by sa aj očakávalo, že živý prenos paralelne pôjde okrem webu aj do vysielania MTT… Žiaľ, ani Trnavčania ani ostatní obyvatelia kraja si túto vymoženosť neužijú.

Aj z technického hľadiska je prenos na úrovni amatérskeho videa. Počas prenosu nie sú  vkladané  žiadne titulky, či už o prerokovávanom bode alebo o osobe, ktorá má práve slovo. Samotný stream na youtube často seká, zastavuje sa a padá, čo svedčí o minimálnej miere zabezpečenia si kvalitnej internetovej konektivite. Samozrejme, aj dostupnosť linky pre sledovanie je na zamyslenie, keďže nikde na stránke TTSK sa nenachádza, len na FB TTSK. Pokiaľ teda chcete live stream sledovať a nemáte založené konto na FB, musíte zatelefonovať hovorcovi, aby vám ho nadiktoval…

Na záver, pre ilustráciu, ako je obstaraná suma prehnaná uvedieme príklad: pri 10 hodinovom prenose, ktoré sú bežné v mestách Piešťany, Bratislava, Prešov, B. Bystrica, Stupava, Senec atď by  MTT zinkasovala cca 2500 eur, čo by stačilo na zabezpečenie tejto služby na ďalšie dva roky.  V podpísanej zmluve priam komicky vyznieva aj odvolávka na paragraf  117, ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní, kde stojí, že: „Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene“.

PS

Za stredajšie (marcové) 3-hodinové zastupiteľstvo si MTT môže vyfakturovať 750 eur!

komentár/MT

Doplnené 20.6.2018

Trnavský kraj dohodou ukončil zmluvu s MTT o zabezpečovaní priamych prenosov zo zasadnutí zastupiteľstva TTSK a následne vypísanou a zverejnenou súťažou obstaral predmetné služby za 128,- eur/hod (o 50% lacnejšie).