Vianočný stromček je už na svojom mieste.

Tak ako po minulé roky aj tento rok pracovníci Služieb mesta Piešťany zabezpečili prevoz a osadenie vianočného stromčeka na Winterovej ulici, ktorý bude skrášľovať tento priestor nasledujúcich 7 týždňov. Mohutná jedľa pochádza z neďalekej obci Banka, odkiaľ ju v pondelok na vlečke previezli do centa mesta a následne za pomoci žeriavu osadili do stredu pešej zóny. Po inštalácii svetelnej výzdoby bude vianočný stromček spolu so všetkými uličnými luministenčnými ozdobami slávnostne rozsvietený v piatok, 24. novemba teda v deň, kedy sa otvárajú aj Vianočné trhy na Nám. Slobody.

MT


Prípravy na Vianočné trhy sú v plnom prúde. (12.11.2017)

V piatok sa otvorili Vianočné trhy v Piešťanoch. (z 26.11.2016)

Vianočný stromček je už osadený na Winterovej ulici. (ale nakrivo) 15.11.2016

Vianočný stromček a jeho (pred)posledná cesta (z 18.11.2015)