Verejné záchody na Winterovej sú už zbúrané. Na Staničnej to bude na dlhšie.

Bývalé verejné záchody na Winterovej ulici, ktoré pred 5 rokmi mesto vo verejnej súťaži predalo za 24 tis. eur boli koncom mája zbúrané a na ich mieste vznikne prízemný objekt s kaviarňou a priestorom na bývanie. Po dlhom čase sa tak táto časť mesta a priľahlého parku zbavila zanedbanej a nefunkčnej stavby, ktorú v porovnateľnom objeme nahradí dvojpodlažný objekt vhodnejšie zapadajúci do okolitého prostredia. Celá príprava projektu bola podľa vlastníka stavby zdĺhavá aj z dôvodu hľadania vhodného architektonického a funkčného riešenia, ktoré by vyhovovalo striktným podmienkam Územného plánu mesta Piešťany a hlavne pamiatkárom.

Aj bývalé verejné záchody na Staničnej sa majú dočkať nového vzhľadu. Tu je však situácia iná, keďže v tomto území regulatívy Územného plánu dovoľujú niekoľkonásobne zvýšiť podlažnosť objektov a aj ich funkčné využitie. Podľa predložených návrhov, objekt má mať podzemné garáže pre päť vozidiel a dve nadzemné podlažia so zmiešaným funkčným využitím. Samozrejme so vznikom každej novovybudovanej prevádzky alebo priestoru určeného na bývanie vzniká zákonná povinnosť vytvoriť adekvátny počet nových parkovacích miest a vyriešiť dopravnú obslužnosť. Práve táto potreba primäla vlastníka obrátiť sa na mestské zastupiteľstvo so žiadosťou o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve mesta, na ktorej by bol riešený príjazd k objektu. Keďže z diskusie poslancov na májovom zastupiteľstve vyplynuli nové skutočnosti ohľadne možného rozširovania Staničnej ulice o parkovacie miesta a predajom časti pozemku v tejto lokalite by mesto stratilo výlučné vlastníctvo, poslanci žiadosť o odkúpenie časti parcely neschválili. Riešenie sa ponúka cez dlhodobý nájom o ktorom však poslanci musia opätovne hlasovať. Tak či onak, rýchle zbúranie a následné postavenie nového objektu na mieste bývalých verejných záchodov na Staničnej ulici nebude tak horúce a rozpadajúce sa torzo bude túto časť Piešťan špatiť ešte nejakú tú dobu.

MT