Veľká cena Piešťan pozná svojich víťazov.

Pretek, ktorý má ambíciu nadviazať na tradíciu prestížnej Veľkej ceny Slovenka sa zaraďuje do seriálu Medzinárodných Majstrovstiev a Preboru Českej republiky na prírodných okruhoch a preto aj jazdci zo susedných Čiech mali hojné zastúpená.

Po piatkových tréningoch začalo sobotné zápolenie v triedach do 600 a nad 600 cm3 na trati s dĺžkou 39.2 km (viac vo videoreporte)

MT.


Veľká cena Piešťan 2017 s dramatickými okamihmi. (z 9.7.2017)

Veľká cena Piešťan už pozná svojich víťazov (z 21.8.2016)