V Trnavskom kraji vzrástla priemerná mesačná mzda na 1037 eur.

Štatistický úrad SR dnes zverejnil priemerné mesačné mzdy v jednotlivých krajoch Slovenska.

Za všetky organizácie a  podniky s výnimkou podnikateľských subjektov do 19 zamestnancov a  súkromných podnikateľov nezapísaných v obchodnom registri (ani ich zamestnancov), ktoré majú sídlo v Trnavskom kraji dosiahla za rok 2017 priemerná mesačná mzda zamestnanca v prepočte na fyzické osoby 1 037 Eur. Medziročne vzrástla    o 7,1 %, t. j. o 69 Eur.

Najvyššia úroveň priemernej mesačnej mzdy bola v odborných, vedeckých a technických činnostiach (1 853 Eur), ďalej nasledovali informačné a komunikačné činnosti (1 564 Eur),  dodávka elektriny, plynu a pary (1 494 Eur), finančné a poisťovacie činnosti (1 263 Eur), priemyselná výroba (1 193 Eur), verejná správa a povinné sociálne zabezpečenie         (1 165 Eur) a doprava a skladovanie (1 104 Eur). V zostávajúcich činnostiach bola mzda nižšia ako v priemere za Trnavský kraj. Najnižšiu mzdu mali zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách (676 Eur), ďalej v ostatných činnostiach (751 Eur), v stavebníctve (774 Eur), v administratívnych a podporných službách (791 Eur), v umení, zábave a rekreácii (805 Eur), v pôdohospodárstve (860 Eur), vo vzdelávaní (865 Eur), vo veľkoobchode a maloobchode (885 Eur), v zdravotníctve a v sociálnej pomoci (887 Eur), v dodávke vody (904 Eur), v činnostiach v oblasti nehnuteľností (957 Eur) ) a v ťažbe a dobývaní (971 Eur).

  Medziročne sa zvýšila priemerná mesačná mzda vo väčšine odvetví, najviac v umení, zábave a rekreácii o 262 Eur, ďalej v informačných a komunikačných činnostiach o 261 Eur, v doprave a skladovaní o 235 Eur a v administratívnych a podporných službách o 123 Eur. Znížila sa iba v dodávke vody o 99 Eur, v stavebníctve o 65 Eur  a  v odborných, vedeckých a technických činnostiach o 39 Eur.

Z územného hľadiska bola priemerná mesačná mzda najvyššia v podnikoch, ktoré mali sídlo v okrese Trnava (1 186 Eur), ďalej nasledovali podniky v okresoch Hlohovec (1 126 Eur), Skalica (1 106 Eur), Piešťany (1 002 Eur), Senica (943 Eur), Galanta (911 Eur),        a Dunajská Streda (869 Eur). Medziročne sa najviac zvýšila v okrese Skalica o 113 Eur. V okrese Senica bola vyššia o 97 Eur, Hlohovec o 78 Eur, Trnava o 71 Eur, Galanta         o 55 Eur, Piešťany o 51 Eur a najnižší nárast bol v okrese Dunajská Streda o 48 Eur.

Zdroj: Štatistický úrad  SR