V prijatom rozpočte Mesta svieti v kolonke „rekonštrukcia komunikácií“ zatiaľ tučná nula.

Po nedávnom ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva, kde novozvolený primátor spolu s  poslancami zložili sľub a ujali sa práce v orgánoch samosprávy, bolo vo štvrtok, 13. decembra zvolané posledné tohtoročné rokovanie, na ktorom poslanci schválili rozpočet Mesta na rok 2019. Aj keď tento rozpočet pripravovalo staré vedenie mesta, zastupiteľstvo sa uznieslo, že žiadne výrazné zmeny oproti predloženému návrhu nebudú robiť a prípadné korekcie v jednotlivých kapitolách a položkách sa prerokujú počas nadchádzajúceho roku.

Poslanci tak okrem vyčlenenia finančných prostriedkov vo výške 150 tis eur na výmenu okien na základnej škole F.E. Scherera a navýšení niektorých miestnych poplatkov  prijali nakoniec navrhovaný rozpočet, ktorý počíta s celkovým ročným príjmom na úrovni 29.1 mil eur (viac vo videoreporte).

MT