V Piešťanoch sa v roku 1914 uskutočnili vôbec prvé Letecké dni na Slovensku.

V minulosti boli Piešťany právom označované ako svetoznáme kúpeľné mesto, ktoré svojim zvučným menom priťahovalo pozornosť aj organizátorov rôznych prestížnych podujatí.

Necelé dva roky po pristátí nemeckého balóna Magdeburg s Dr. Henochom z Essenu pred hotelom Thermia palace, sa v Piešťanoch zorganizovali vôbec prvé Letecké dni na Slovensku, ktoré sa uskutočnili 26. júla 1914, teda dva dni pred vypuknutím prvej svetovej vojny. Tejto udalosti nepriamo prispelo aj policajné riaditeľstvo v Budapešti, ktoré v meste (v Budapešti) z bezpečnostných dôvodov letecký meeting zakázalo.

Nadšencov aviatiky to však nijako neodradilo a na doporučenie Slováka Štefana Petróczyho aeroklub súhlasil s presunom podujatia do Piešťan. Štefan Petróczy nebol len tak hocikto. Pochádzal zo zemianskej rodiny zo Spiša z obce Petrovce, kde však dlho nevydržal a po absolvovaní Vojenskej technickej akadémie vo Viedni sa stal skúšobným pilotom vzducholodí a v roku 1911 začal lietať aj na lietadlách. Neskôr sa stal veliteľom leteckej školy a aj šéfom najväčšej c. k. aeronautickej základne vo Fischamende pri Viedni. Čo ho však najviac preslávilo, bola jeho spolupráca na konštrukcii prvého vojenského vrtuľníka na svete.

Vráťme sa však k Leteckému dňu v Piešťanoch, ktoré jeho organizátori spropagovali, ako sa len dalo, či už v novinách, na plagátoch a aj na informačných letákoch. Deň pred pretekmi mal Petroczy v Kursalone prednášku o balonistike doplnenú o premietanie v tej dobe nevídaných materiálov.

Samotné Letecké dni sa uskutočnili na golfovom areáli na Kúpeľnom ostrove, keďže letisko v tej dobe ešte neexistovalo. Treba ešte dodať, že letci v ten deň nepredvádzali len ukážky, ale boli to vlastne regulérne preteky v troch disciplínach, a to vo výškovom lete, lete na čas a lete na rýchlosť.

(viac vo videoreporte)

MT, zdroj: www.gonzoaviation.com