V Piešťanoch pribudne 24-hodinový urgentný príjem.

V utorok, 15.augusta, minister zdravotníctva Tomáš Drucker predstavil zoznam nemocníc, kde sa majú zriaďovať nové urgentné príjmy (UP).

V 34 nemocniciach po celom Slovensku, vrátane piešťanskej Nemocnice A. Wintera, má vzniknúť urgentný príjem typu 1, ktorý bude pozostávať zo samostatnej ambulancie s lekárom, triediacim pracovníkom a ďalším zdravotníckym personálom.  Prevádzka bude nepretržitá, 24-hodinová počas celého týždňa.

Pevná cena za poskytovanie urgentnej zdravotnej starostlivosti poskytovateľom, ktorý má povolenie na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice alebo špecializovanej nemocnice, ktorá má urgentný príjem 1. typu, je 26 700 eur mesačne.

Podľa rezortu zdravotníctva, realizovanie celého projektu, ktorý je už predložený do medzirezortného pripomienkového, bude trvať dva až tri roky.

MT