V nedeľu na Nám. slobody zapálili prvú adventnú sviecu.

Po minulotýždňovom rozsvietení vianočného stromu na Winterovej ulici a otvorení  trhov na Nám. slobody odštartovalo v Piešťanoch predvianočné obdobia, ktorého začiatok je v našom meste viazaný  na sviatok sv. Kataríny. Cirkevné vianočné sviatky začínajú o trochu neskôr a to prvou adventnou nedeľou, ktorá tento rok vyšla na druhý december. V tento deň začína pre kresťanské cirkvi aj nový liturgický rok. Advent, ktorý trvá 4 nedele pred narodením Krista sa v Piešťanoch slávi aj verejným zapálením sviece na Nám slobody, ktorému predchádza program pripomínajúci zvyky našich predkov (viac vo videoreporte).

MT