V Moravanoch zrekonštruovali školské učebne aj materskú škôlku

V Moravanoch nad Váhom sa po nedávnej rekonštrukcii nachádza jedna z najlepšie zariadených školských inštitúcií v Trnavskom kraji. Vo štvrtok 7. novembra vynovené priestory slávnostne otvorili, pričom vzácnych hostí privítali žiaci s umeleckým programom.
Rekonštrukcia bola financovaná z integrovaného regionálneho operačného programu, v rámci ktorého 85 percent investície hradia európske fondy, 10 percent štát a 5 percent obec. Projekty schvaľovalo ministerstvo pôdohospodárstva.
Moderné a atraktívne vybavenie učební je dôležité aj v prípade voľby budúcich povolaní žiakov.
Škola bude s modernizáciou priestorov pokračovať aj naďalej.
Tak nech deti v nových priestoroch baví načerpávať ďalšie a ďalšie do budúcnosti dôležité poznatky a vedomosti.