V júli budú všetky materské škôlky otvorené. V auguste len jedna.

Mesto Piešťany zabezpečilo počas letných prázdnin fungovanie materských škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Vyšlo tak v ústrety rodičom, ktorí počas mesiacov júl a august nemali kam umiestniť svoje deti. Samotnému rozpisu  prevádzkovania materských škôl predchádzal  vo všetkých zariadeniach prieskum, z ktorého vyplynula potreba zabezpečiť funkčnosť  predškolských zariadení následovne: V mesiaci júl budú prevádzku zabezpečovať všetky materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany v rámci svojho právneho subjektu a príslušných elokovaných pracovísk.

V auguste zostane v prevádzke len elokované pracovisko na ulici 8. mája 4. Tu budú sústredené deti zo všetkých materských škôl, ktoré rodičia, prípadne ich zákonní zástupcovia prihlásili na dochádzku v mesiaci august 2018.

Všetky potrebné informácie o prevádzke jednotlivých zariadení počas prázdnin sú zverejnené vo všetkých materských škôlkach.

zdroj: piestany.sk MT