V Dome umenia Piešťany vystavujú obrazy maľované voskom aj divadelné kostýmy

Enkaustika – to je odborný názov pre techniku maľovania horúcim voskom. Michaela Bodnárová, rodáčka z Dudiniec, sa enkaustike venuje už desať rokov. Výstavu v Piešťanoch preto považuje za jubilejnú. V stredu 4. septembra podvečer ste sa mohli zúčastniť na vernisáži jej výstavy v zrkadlovej sále Domu umenia.
Michaela Bodnárová so suverénnou silou slabých konfrontuje najdesivejšie tiene vnútorných svetov spoločného vedomia ľudského spoločenstva s túžbou po svete láskavom a dobrom. Naprieč vekmi. Výstava, ktorá je sprievodným podujatím 20. ročníka festivalu Organové dni, v Piešťanoch, je prierezom jej tvorby. Najväčšie obrazy pochádzajú z roku 2012 a boli súčasťou magisterskej práce mladej maliarky s názvom „Odrazy tieňov, tiene odrazov, ženy môjho rodu“.
Autorka tvrdí, že je málokedy so svojimi obrazmi spokojná, ale má ich veľmi rada.
Po prázdninách ožili všetky výstavné priestory budovy na nábreží Váhu. Divadelný ústav v Bratislave zapožičal Domu umenia bohatú expozíciu divadelných kostýmov v rámci výstavy venovanej kostýmovému výtvarníctvu na Slovesku.
Táto dokumentárna a umelecká výstava zároveň je atraktívna pre rôzne vekové kategórie návštevníkov. Obe výstavy otvorené v prvý septembrový týždeň potrvajú do 29. septembra.