Úsek Nálepkovej ul. je už pekne zrekonštruovaný. Len ten Cylinder…

Pondelkové zahájenie žiadanej a nanajvýš potrebnej obnovy cestnej komunikácie na Nálepkovej ulici bolo expresne rýchlo ukončené. Počas dvoch dní spol. Cesty Nitra vyfrézovala staré, zvetralé zvyšky asfaltového zvršku a natiahla nový koberec v úseku od Továryho vily až po polyfunkčný dom Enzo na bývalom Starom trhovisku. Práce vyšli mestskú kasu na necelých 27 tis eura.

Žiaľ, nový asfalt odhalil aj nepríjemnú skutočnosť v osadení polyfunkčného domu Cylinder. Tento rožný 5-poschodový objekt je približne o 40 cm nad úrovňou plus-mínus nuly prvého nadzemného podlažia v porovnaní s ostatnou okolitou zástavbou. Krásne to je vidieť v kontraste s pozdĺžnym priebehom obrubníkov na západnej strane komunikácie. Kým jeden lícuje nový asfaltový povrch takmer dokonale, druhý… škoda hovoriť. 

V každom prípade tento stav je trvalý a nemenný na rozdiel od krikľavej farby fasády, ktorá našťastie môže byť v budúcnosti ľahko zmenená.

MT