Úrad Trnavského kraja opustilo za ostatných šesť mesiacov už 32 zamestnancov.

Úrad Trnavského samosprávneho kraja opúšťa k 31. máju 2018 ďalších 14 zamestnancov. Župa sa s nimi dohodla na rozviazaní pracovného pomeru s vyplatením niekoľkomesačného odstupného v súlade s kolektívnou zmluvou (podľa dĺžky odrobených rokov na VUC-ke). Celý proces prepúšťania naštartovali výsledky volieb do vyšších územných celkov a následne zmena organizačnej štruktúry, ktorú ešte v zime avizoval nový predseda župy Jozef Viskupič (…vyjadrenie J. Viskupiča…).

Podľa nového organizačného poriadku a jeho schémy sa na Úrade TTSK rušia pôvodné štyri sekcie a po novom bude pod riaditeľa úradu spadať 11 odborov so 17. oddeleniami a tromi referátmi. Odbory ako komunikačný, organizačný ale aj riadenie a implementácia projektov z EU budú spadať priamo pod Kanceláriu predsedu. Suma sumárom od 1. januára 2018 sa úrad TTSK stenšil o celkovo 32 zamestnancov, pričom 22 z nich odišlo z dôvodu nadbytočnosti, 8 do dôchodku a po jednom z dôvodu ukončenia pracovnej zmluvy a skúšobnej doby.

Aj keď pôsobenie krajov (VUC) na Slovensku v rámci ich kompetencií a pôsobnosti nie sú u verejnosti príliš viditeľné a vnímané, v Piešťanoch je situácia odlišná. Pomohlo tomu Letisko Piešťany a obnova Krajinského mostu. Kým riešenie problémov so zadĺženosťou a insolventnosťou letiska je dlhodobá záležitosť, Krajinský most čaká tento rok druhá fáza rekonštrukcie, tentoraz spodnej časti nosných konštrukcií, na ktorú má nadviazať aj obnova cesty na východnej strane mosta od jeho hranice až do obce Banka. Iná, zatiaľ len slovne od bývalého predsedu kraja Tibora Mikuša, prisľúbená investičná akcia v podobe špeciálneho nasvietenia celého mosta sa zatiaľ nekoná. Pred niekoľkými rokmi tento atraktívny projekt vypracovali študenti Elektrotechnickej priemyslovky s tým, že kraj prípadne sponzori zafinancujú jeho finálne prevedenie.

Bez zmeny sú aj predaje niektorých nehnuteľností kraja na území mesta, ako napr. bývalá budova Elektrotechnickej na Nám. SNP, ďalej objekt na Kollárovej, alebo voľný pozemok na sídlisku Juh, teda majetok, ktorý bol zastupiteľstvom zaradený do prebytočného majetku. Posledný predaj nehnuteľnosti sa uskutočnil ešte minulý rok, kedy kraj prostredníctvom verejnej súťaže predal bývalú letištnú hlásku pri poliklinike. Tento prevod kritizovali mnohí občania Piešťan, keďže to bol jediný objekt, ktorý ako-tak zodpovedal požiadavkám na možné presťahovanie prevádzky Správy a údržby ciest z ulice Pod Párovcami. Táto lokalita s jej individuálnou a bytovou zástavbou je už niekoľko rokov vystavená zvýšenej celoročnej hlučnosti a prašnosti, ktorá zásadne zhoršuje kvalitu bývania obyvateľom v tejto časti Piešťan.

Kým Mesto Piešťany vypočulo požiadavky občanov zhrnuté v petícii za presťahovanie zberného dvora, obdobná žiadosť o presunutie prevádzky Správy a údržby ciest tak skoro vypočutá nebude a pravdepodobne zostane ešte dlhý čas v šuflíku s nápisom NEVYBAVENÉ.

MT