Úmrtie J.V. Stalina zachytené Kronikou mesta.

5. marca v roku 1953 zomrel Josif Vissarionovič Stalin – diktátor, ktorý sa zaraďuje medzi najväčších tyranov XX. storočia. Správa o jeho smrti rezonovala v celom svete nevynímajúc ani Československo a samozrejme aj mesto Piešťany.

Do doby, kým Nikita Chruščov na 20. zjazde komunistickej stany otvorene pomenoval budovanie kultu Stalinizmu, prejdú ešte 3 dlhé roky stavania Stalina na tie najvyšie piedestály porovnateľné s náboženskou tématikou.

Piešťany vo všeobecnom ponímaní osoby Stalina neboli výnimkou a v tomto duchu bolo aj jeho úmrtie zaznamenané v Kronike mesta.

Zvesťou o smrti s. J.V. Stalina bol hlboko dojatý všetok československý ľud. Hlboko bolo dojaté i obyvateľstvo nášho mesta. Celé mesto sa zahalilo do hlbokého smútku, všade viali smútočné zástavy, v oblokoch boli vyložené obrazy s. Stalina, pretiahnuté čiernou stužkou. 9. marca, v deň pohrebu generalissima Stalina, o 14. hod. v našom meste bola na Stalinovom námestí usporiadaná smútočná tryzna. Celé námestie bolo vyzdobené vlajkami a smútočnými zástavami. Uprostred námestia pred sochou padlých hrdinov bola postavená tryzna veľkosti 9×4 m, potiahnutá červenou látkou. Tu stala čestná stráž. Miestny rozhlas vysielal smútočné piesne a krátke relácie o večnom priateľstve a nerozbornej družbe našich národov s národmi SSSR. Delegácie zo závodov, úradov, škôl, zložky NF, ĽM, armáda, SNB a iné korporácie prinášali vence. Smútočný prejav k veľkému počtu zhromaždených predniesol vedúci tajomník okresného byra KSS s. Jozef Košinár. Meno generalissima Stalina bude žiť v trvalej pamäti, úcte a láske československého ľudu.

Zdroj: Kronika mesta, foto: fikcia