Učiteľský zbor na základnej škole M.R.Štefánika vie prečo štrajkuje

Po neúspešnom štvrtkovom jednaní učiteľov s ministrom školstva Jurajom Draxlerom, bude od pondelka okolo 600 základných a stredných škôl na Slovensku zatvorených. Toto číslo nie je konečné a do pondelka sa môžu do štrajku zapojiť aj ďalšie školy.
Učitelia žiadali ročné navýšenie financií do rezortu o 400 miliónov eur v čom je zarátané aj zvýšenie ich platov.
Všetky školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta alebo Trnavského samospr. kraja mali možnosť poukázať formou legitímneho nástroja, akým je štrajk, svoju nespokojnosť so stavom školstva ako takého. Každý učiteľ, či chce alebo nechce, formuje svojimi vedomosťami, schopnosťami a správaním svojich žiakov a preto sa od neho očakáva istá nenásilná názorová autonómia.
Čo však vyplýva z postoja množstva učiteľov, ktorí sa do štrajku nezapájajú, že im súčasný stav vyhovuje, alebo sa len poslušne podriadili mlčiacej väčšine, alebo nebodaj vedeniu školy?
Pokiaľ učiteľ ako elementárny činiteľ formujúci osobnosť detí nebude rozhodný vo vlastných záležitostiach, nemôže ani čakať, že si túto cennú vlastnosť osvoja jeho žiaci a študenti.
V tomto proteste ide o principiálny postoj, ktorým učitelia rozhodne vyjadrujú svoje právo, na ktoré sa roky zabúdalo a odsúvalo.

K avizovanému celoslovenskému štrajku sa zatiaľ zapojila len jediná škola v Piešťanoch.

Základná škola Milana Rastislava Štefánika na Vajanského ulici sa rozhodla pripojiť k protestu hlasmi všetkých pedagógov, za čo si zaslúži našu podporu.
Je zaujímavé, že práve táto škola s jednotkou v názve, ktorej pri racionalizácii škôl a zariadení hrozilo zrušenie, dokáže ísť príkladom pre ostatných.
Riaditeľ školy Kamil Moravčík s učiteľkou Ivicou Kráľovou majú v tomto jasno (…videozáznam)
Ako ďalej obaja pedagógovia potvrdili, nejde o žiadne politikárčenie, ale len o úprimné hájenie svojich práv, v ktorom ich podporujú aj rodičia žiakov.
Tento časovo neobmedzený štrajk môže nakoniec primäť vládu sadnúť si k rokovaciemu stolu a ústretovo sa postaviť k oprávneným požiadavkám učiteľov.