Termín podujatia „Festival letectva“ organizátori presunú.

FESTIVALU LETECTVA PIEŠŤANY 2020 REAGUJÚ NA AKTUÁLNU SITUÁCIU NA SLOVENSKU

Aj organizátori podujatia Festival letectva Piešťany, ktoré sa má uskutočniť na piešťanskom letisku v dňoch 8. až 10. mája 2020, pozorne sledujú aktuálny vývoj situácie na Slovensku v súvislosti so šírením koronavírusu Covid-19.

“Plne si uvedomujeme zodpovednosť voči návštevníkom Festivalu letectva Piešťany, ako aj voči domácim a zahraničným účastníkom podujatia. Ubezpečujeme všetkých fanúšikov podujatia, že situáciu denne monitorujeme a sme pripravení riadiť sa nariadeniami a odporúčaniami centrálneho Krízového štábu SR. V prípade, že by v Slovenskej republike pokračovala mimoriadna situácia aj v mesiaci máj, konanie podujatia bude zorganizované v náhradnom termíne. Všetky potrebné informácie či preventívne opatrenia spresníme podľa aktuálneho vývoja situácie,” hovorí Hubert Štoksa, riaditeľ FLP.

Fanúšikovia leteckého podujatia nájdu všetky aktuálne informácie na: www.festivalletectva.sk.