Tamajkova výpoveď sa rozchádza s jeho vyjadrením z mája 2017.

V pondelok prebehli ďalšie pojednávania na Okresnom súde v Piešťanoch vo veci  určenia neplatnosti výpovedí bývalých zamestnancov mestského úradu v Piešťanoch, ktorí boli prepustení koncom roku 2015 po tzv. zmene organizačnej štruktúry. Všetky pojednávania, na ktorých bol prítomný aj primátor Piešťan Miloš Tamajka, poukazovali zo strany žalobcov na skutočnosti, ktoré by mali dokazovať nezákonnosť v postupoch pri personálnej reorganizácii úradu. Tak ako už pred týždňom tak aj teraz právny zástupca žalobcu konfrontoval M. Tamajku s predloženým listinným dôkazovým materiálom s názvom „končia“, z ktorého má vyplývať, že pred samotnou reorganizáciou úradu bol napísaný zoznam zamestnancov, ktorí musia opustiť svoje pracovné miesta. Tamajka opäť prehlásil, že si nespomína, že by predmetný list vyhotovil a že by ho prostredníctvom svojho e-mailového konta rozposlal ďalším zamestnancom úradu. Po týchto slovách sudkyňa Okresného súdu konfrontovala M. Tamajku s jeho vyjadrením z 26.mája 2017, kde uznal, že túto listinu skutočne napísal, avšak, ako ďalej stojí v jeho vyjadrení, považuje ju za súkromnú listinu, ktorá v danom konaní nemôže byť považovaná za zákonný dôkaz. (Mimochodom, e mail, ktorý rozposlal Dáše Rehákovej a Michalovi Hynekovi označil ako „nástrel obmeny zamestnancov“).

Tamajkova reakcia sa aj po tomto dôkaze nijak nezmenila a zopakoval rovnakú formulku: „Neviem o to, že by som takýto zoznam vytvoril“.

Mozaiku riadenia a fungovaní samosprávy Tamajkovým establišmentom dokresľuje aj veta, ktorá odznela na mestskom zastupiteľstve, kde uviedol, že zamestnancov prepustili, lebo sa s novým vedením nestotožnili. Na žiadosť sudkyni, aby tento výrok nejako vysvetlil, Tamajka odpovedal, že je vytrhnutý z kontextu.

Na návrh žalovanej strany budú na najbližšie pojednávanie predvolaní ďalší pracovníci úradu, či už bývalá prednostka Dáša Reháková tak aj Ľudmila Kiššová. Po výpovediach žalobcu aj žalovaného sudkyňa Okresného súdu prerušila pojednávanie a vytýčila ďalší termín na začiatok mája.