Súd priklepol ďalšiu odmenu pre bývalého člena dozornej rady Letiska.

Trnavký kraj podal odvolanie voči aprílovému rozsudku Okresného súdu v Piešťanoch vo veci nevyplatených odmien jednému z členov dozornej rady spoločnosti Letisko Piešťany. Župa, ako najväčší akcionár letiska nesúhlasí s vyplatením odmien pre bývalého nominant štátu, Vladimíra Krátkeho, ktorý si prostredníctvom žaloby uplatnil svoj nárok vo výške takmer 50 tis eur aj s príslušenstvom. V súčastnosti hl. kontrolór Mesta Trnava bol do tejto funkcie menovaný v roku 2009 a zotrval v nej až do októbra 2012. Za tento čas sa podľa vyjadrenia trnavskej župy zúčastnil 22 zasadnutí rady, čo v prepočte vychádza na sumu viac ako 1 700 € za jedno rokovanie. (viac vo videoreporte)

MT