Stanovisko primátora k prenájmu priestorov MsKS kotlebovcom.

STANOVISKO PRIMÁTORA MESTA PIEŠŤANY  k prenájmu priestorov MsKS pre politickú stranu Kotlebovci – ĽSNS

Hneď na úvod chcem jasne vyjadriť, že ja osobne sa nestotožňujem s myšlienkami  a názormi politickej strany „Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko“.

Za prenájom priestorov v jednotlivých mestských organizáciách zodpovedá štatutár každej organizácie, teda riaditeľ.  Otázkou prenájmu mestských priestorov k predvolebným aktivitám politických strán sme sa zaoberali na porade riaditeľov mestských organizácií 4. novembra 2019. Z diskusie vzišiel záver, ktorý je zaznamenaný aj v zápise z porady: „Odporúča sa prijať jednotné stanovisko – v kultúrnych zariadeniach nevykonávať politické aktivity a neprenajímať priestory“.

O využití priestorov mestských organizácií  pre konkrétne aktivity a subjekty, či o komerčnom prenájme týchto priestorov  rozhoduje výlučne štatutár organizácie v súlade s platnou legislatívou (Zriaďovacia listina, cenník prenájmov). Nie je to v právomoci primátora.

Kotlebovci – ĽSNS je legitímnou a parlamentnou stranou s právom zhromažďovať sa, ktoré je zaručené Ústavou Slovenskej republiky. Senát Najvyššieho súdu v roku 2019 zamietol návrh na rozpustenie tejto strany. Z právneho hľadiska platí, že strana je legálna a má právo zvolávať verejné zhromaždenia. My musíme rešpektovať platnú legislatívu SR.

Peter Jančovič, primátor