SNS prezentovala v Piešťanoch svoj postoj v oblasti sociálnych vecí


V sobotu sa v Piešťanoch konala konferencia s názvom Spravodlivejší sociálny štát, 
ktorú zorganizovala Slovenská národná strana. Za účasti predsedu strany Andreja Danka boli odprezentované vízie SNS v oblasti zamestnanosti a postavenia seniorov v štáte. Ako pripomenul Andrej Danko, politici ma musia naučiť počúvať odborníkov (…videozáznam)
V príkladoch o zlepšení podnikateľského prostredia sa dotkol aj Piešťan a ponúkol istý recept, ktorým by sa mohlo kúpeľníctvo naštartovať.

Prednášajúci ďalej poukazovali na nedostatky v súčasnom riešení problémov a zároveň predstavili vlastný súbor opatrení na zlepšenie života sociálne slabších vrstiev obyvateľstva. Aj keď pri týchto vážnych témach sa zväčša dodržiava isté dekórum prednesu, aj malým odľahčením odprezentoval svoje názory bývalý minister sociálnych vecí a rodiny Vojtech Tkáč (…videozáznam).

Peter Sika vidí potrebu zaviesť zmeny v dôchodkovom systém, ked že podla jeho slov je súčasný stav neudržateľný.

Najväčší problém v sociálnej oblasti vidí Magdaléna Kuciaňová vo vysokej nezamestnanosti (…videozáznam).

Strana, ktorá sa v prieskumoch agentúr 3 mesiace pred parlamentnými voľbami pohybuje nad 5% hranicou zvoliteľnosti si trúfa osloviť ľudí aj v týchto témach, nie len tradičným hájením národných záujmov.