Sládkovičovu opäť rozkopali… Už po tretíkrát od kompletnej obnovy.

Na novo zrekonštruovanú Sládkovičovu sa navalilo smoly viac než dosť. Samozrejme, nielen tej skutočnej v podobe asfaltového koberca ale aj ten príslovečnej, spájanej s negatívnymi vecami a udalosťami. Po štrapáciách s výmenou vodovodných rozvodov a následných dvoch rozkopávkach z dôvodu výmeny guľových uzáverov sa objavil ďalší problém a síce, prasknutý vodovod. Kým odstraňovanie prvých závad sa dalo vytknúť dodávateľovi, aktuálna rozkopávka pravdepodobne súvisí len s tou smolou. Aj keď by sa zdalo, že 60 ročné vodovodné potrubie vedené takmer pod celou obnovenou Sládkovičovou je už dávno za svojim zenitom, pravda je taká, že toto zliatinové potrubie kľudne môže v neporušenom stave vydržať ďalších 100 rokov. Praskliny, ako v tomto prípade sa stávajú a nemožno im nijako predchádzať. Nakoľko je potrubie umiestnené až v 2 m hĺbke, samotné odhaľovanie podobných defektov býva obtiažne. V tomto prípade sa to podarilo vďaka monitoringu kanálového potrubia, do ktorého vtekala voda z prasknutého vodovodu.

Pracovníci TAVOS-u podobné poruchy promptne opravia, čo však je už neopraviteľné, je súvislý asfaltový zvršok, ktorý do roka a do dňa dá o sebe vedieť či už poklesom podložia alebo popraskaným povrchom. V súčte s problémom s nevyriešenými parkovacími miestami a neexistujúcou cyklotrasou má obnova Sládkovičovej docela trpkú príchuť .

MT


Zrekonštruovaná Sládkovičova ul. má nedostatky aj vďaka poslancom… (z 12.11.2017)

Novozrekonštruovaná Sládkovičova ulica je opäť rozkopaná. (25.10.2017)

Rekonštrukcia Sládkovičovej ulice je dokončená. (z 16.8.2017)

Tretí úsek rekonštruovanej Sládkovičovej ul. je už hotový. (z 25.7.2017)