Škoda, Noc svetiel tento rok nebude.

Jedna z najkrajších jesenných akcií v Piešťanoch – Noc svetiel sa tento rok nekoná. Podľa organizátoriek Marcely Vrbovej a Dáši Dzurechovej z OZ Materské centrum Úsmev, býva príprava a celá realizácia tohto podujatia časovo aj finančne veľmi náročná, a preto dali tento rok prednosť inej, rovnako peknej akcii s názvom Prechádzka rozprávkovým parkom, ktorá prebehla 12. júna. Ako ďalej Marcela Vrbová dodáva, všetko stojí a padá na dobrovoľníkoch, ktorí pre radosť druhých neváhajú investovať do týchto akcií nielen svoj čas ale aj peniaze. Samozrejme, radosť z vydareného podujatia sa určite vyrovná vynaloženému úsiliu, na druhej strane minuloročná vysoká návštevnosť zaväzuje a pri minimálnej sponzorskej podpore sa podujatie dá len veľmi ťažko posúvať dopredu.

Je veľká škoda, že takéto podujatie prioritne určené pre deti nie je natrvalo zakotvené v kalendári každoročných podujatí mesta s priamou podporou piešťanskej radnice. Pokiaľ si vedenie mesta nevie uvedomiť význam takejto akcie, možno by poslanci v rámci pripravovaného rozpočtu na budúci rok mohli po dohode s organizátormi nejakú čiastku vyčleniť. Určite by to boli oveľa účelnejšie vynaložené prostriedky, ako nejaké odmeny pre viceprimátorov.

A malé pripomenutie minulých ročníkov…

Noc svetiel 2016 (9.10.2016)

Noc svetiel 2015 (z 11.10.2015)