Seniori si užívali slnečný deň na lodi

Vyrazili v ústrety slnečnému dňu a novým zážitkom. I tak by sa dalo opísať dopoludnie druhého augustového piatka z pohľadu klientov Zariadenia pre seniorov v Moravanoch nad Váhom. Bežnú dennú rutinu vymenili za výlet do centra Piešťan.
Prepravu z Moravian do Piešťan zabezpečil obecný úrad na čele so starostom Hulmanom, ktorý zariadeniu na výlet zapožičal auto. Za zážitkami napokon vyrazilo 16 klientov v sprievode niekoľkých zamestnancov a ich detí.
Práve vrchná sestra stála pri zrode nápadu stráviť deň plavbou na lodi. Pozitívna nálada pretrvávala aj na pevnine. Takéto výlety sú pre klientov výborné vo všetkých ohľadoch.
No leto sa ešte nekončí. Seniori sa už teraz môžu tešiť na ďalšie výlety. Tak nech majú minimálne také dobré zážitky ako z lode Trajan.