REKLAMA a INZERCIA

Ponuka produktov TV Piešťany

Možnosti reklamy a inzercie:

  • občianska, firemná, grafická inzercia ……………………………… TV / web
  • blahoželania, spomienky, poďakovania ……………………………. TV
  • reklamné rozhovory ……………………………………………………….. TV / web
  • výroba a odvysielanie reklamných spotov …………………………. TV  / web
  • odvysielanie dodaných reklamných spotov ……………………….. TV / web
  • ponuka pracovného miesta …………………………………………….. TV / web

 

Ceny za všetky naše produkty a služby sa väčšinou dohadujú s každým klientom individuálne z dôvodu individuálnych požiadaviek.

Cenník výroby, vysielania reklamy, inzercie a služieb v TV Piešťany
platný od 1. januára 2016


Reklama (služby, prenájom a pod.)

Grafická – web BANNER                          1 mesiac               17 ,- eur
Grafická – web TOP ZĽAVY                      1 mesiac               17 ,- eur
Grafická – web KULTÚRA – NÁŠ TIP         1 akcia                  17 ,- eur
Grafická – web PR článok                        1 x                       17 ,- eur
Grafická – LOGO a OPIS činnosti sponzora / partnera / obch. partnera LYONESS             1 mesiac              17 ,- eur

* dĺžka zverejnenia – rôzna podľa počtu sekcií, v ktorej je umiestnený Sekcie – PODNIKANIE / KULTÚRA – NÁŠ TIP / TOP SPRÁVY


Nafotenie Reklamy                                                                         Zdarma
TV REALITY – PIEŠŤANY (WEB + TV spot)                                       Zdarma
– v prípade spolupráce pri predaji, prenájme nehnuteľnosti
TV REALITY – PIEŠŤANY (WEB + TV spot)                                        166 ,- eur
– v prípade výroby a vysielania na objednávku
Výroba reklamného spotu                                                              66 – 250 ,- eur
– cena sa odvíja podľa náročností, podľa individuálneho zadania
Výroba a odvysielanie spotu pre občanov                                      66 – 250 ,- eur
– cena sa odvíja podľa náročnosti, podľa individuálneho zadania, dĺžky vysielania
Reklamný spot – vysielanie            1 deň / 45 sekundový                 20 – 50 ,- eur
– cena sa odvíja podľa počtu odvysielaní za deň / týždeň / mesiac
Reklamný spot – vysielanie            1 deň / 45 a viac sekundový       individuálne
– cena sa odvíja podľa počtu odvysielaní za deň / týždeň / mesiac
Teleshopping (do 120 sek.)              1 týždeň                                   200 ,- eur
– cena sa odvíja podľa počtu odvysielaní za deň / týždeň / mesiac
Politická reklama – Grafická, Textová, Spot, Správa z akcie                individuálne
Ponuka pracovného miesta – web / TV                                            individuálne
Reportáž pre mestá, obce, organizácie v obci, školy do 2,5 min.   150 ,- eur / zdarma
– podľa účelu reportáže (PR / verejný záujem) a nákladov na dopravu mimo PN


Video reklama
Obsahuje video zábery na ponúknutý tovar a služby, grafiku a text. Ide o obrazový a zvukový spot natočený napr. u zákazníka a upravený v našom štúdiu. Vysielaný v bloku vyhradenom na reklamu v TV Piešťany. Každý druh reklamy je odvysielaný denne väčšinou 12 krát alebo podľa individuálnych požiadaviek klienta. Podklady prijímame osobne / e-mailom.

TV Piešťany nie je platcom DPH tzn. k uvedeným cenám sa nepripočítava DPH. Pri dlhodobejšej alebo intenzívnejšej spolupráci individuálne podmienky. Objednanie reklamy / inzercie – e-mailom na tvpiestany@centrum.sk /

Telefonicky na čísle 0907 725 153
Osobne na adrese Nálepkova 42, Piešťany.