Primátorom Piešťan chce byť až 9 kandidátov.

Do jesenných komunálnych volieb sa prihlásilo až 9 záujemcov o post primátora Mesta Piešťany. Kandidáti museli splniť všetky podmienky ustanovené v Zákone 180/2014 a odovzdať kandidačné listiny najneskôr do 30.8.2022.

Za straníckeho kandidáta podávala kandidátnu listinu politická strana, alebo koalícia strán prostredníctvom svojho splnomocnenca, ktorý ju odovzdal zapisovateľovi miestnej volebnej komisie. Nezávislí kandidáti, či už za poslancov alebo primátora, museli svoje kandidátne listiny odovzdať aj s podpisovými listinami s minimálne 500 podpismi od občanov starších 18 rokov s trvalým bydliskom v Piešťanoch.

Volebná komisia skontrolovala všetky zákonom dané náležitosti odovzdaných kandidačných listín a zverejnila zoznam kandidátov do nadchádzajúcich volieb.

A tu je zoznam kandidátov, ktorí sa uchádzajú o post primátora Piešťan na nasledujúce volebné obdobie:

Meno kandidáta

Zamestnanie

Politická príslušnosť

Peter JANČOVIČ, Mgr.
 
súčasný primátor Mesta Piešťany
Nezávislý kandidát
Martin CIFRA, PhDr.

riaditeľ zariadenia pre seniorov

Starostova a nezávislí kandidáti
Vladimír BAKITA, Ing.
 riaditeľ hotela – kúpeľného ústavu
Nezávislý kandidát
Martin GRAUS, Mgr.
právnik
Nezávislý kandidát
Tomáš HUDCOVIČ, Ing.
živnostník
Nezávislý kandidát
Martin MADLO, Mgr.
manažér
Hlas
Jozef STUPAVSKÝ
invalidný dôchodca
Národná koalícia/nezávislí kandidáti
Zuzana SVRČEKOVÁ, Ing.
ekonómka
Nezávislý kandidát
Alžbeta VLČKOVÁ, PhDr.
slobodné povolanie v oblasti umenia, kultúry a publicistiky
Skúsme to inak

Podľa našich informácií o poslanecký mandát sa bude v nadchádzajúcich voľbách uchádzať až 65 poslancov z toho za 1. obvod 34 a za 2. obvod 31.

info: FB/piestany.sk