Primár chirurgického oddelenia Ľudovít Šalgovič bol bez uvedenia dôvodu odvolaný z funkcie.

V utorok, 12. septembra bol z funkcie primára chirurgického oddelenia nemocnice A. Wintera v Piešťanoch odvolaný lekár MUDr. Ľudovít Šalgovič. Podľa našich informácií, riaditeľ nemocnice Štefan Kóňa tak učinil prostredníctvom listu bez udania dôvodu.

Ako pre nás uviedol Ľ. Šalgovič, z oddelenia neodchádza a do menovania nového primára, ktorý vzíde z výberového konania, bude aj naďalej viesť chirurgiu.

Oslovili sme aj riaditeľa Štefana Kóňu, ktorý nám zo zahraničia krátkou sms správou potvrdil odvolanie primára a zároveň uviedol, že bude vyhlásené výberové konanie, kde sa  môžu prihlásiť  lekári aj odvolaný primár s tým, že všetci záujemci musia predložiť projekt zameraný na chod, hospodárenie, ekonomiku oddelenia, stratégiu poskytovania zdravotnej starostlivosti, personálnu politiku, definovanie cieľa projektu a spôsob jeho dosiahnutia.

Podľa všetkého, prioritou vedenia nemocnice sú ekonomické záujmy reprezentované finančným vyjadrením jednotlivých zákrokov a trvalo udržateľné kladné hospodárske výsledky (mimochodom, chirurgia ako jedno z mála oddelení nevytvára stratu, ale naopak, je v plusových číslach).

Dodajme, že MUDr. Ľudovít Šalgovič pracoval na poste primára 2,5 roka a ako lekár-chirurg pôsobí v Piešťanoch už takmer 20 rokov. Za túto dobu si svojou profesionalitou, odbornosťou a aj ľudským prístupom získal uznanie nielen u pacientov a svojich kolegov, ale aj u širokej verejnosti.

Správu budeme aktualizovať v pondelok po vyjadreniach oboch strán.


Pokračovanie s vyjadrením :

Po zverejnení správy o bezdôvodnom odvolaní primára chirurgického oddelenia nemocnice A. Wintera v Piešťanoch Ľudovíta Šalgoviča sa na riaditeľa Štefana Kóňu zniesla nezvyčajne veľká kritika a naopak obrovské uznanie pre odvolaného primára. Ľudia na sociálnych sieťach bezprostredne reagujú na túto prekvapivú správu a verejne vyjadrujú podporu lekárovi Ľudovítovi Šalgovičovi, ktorému počas 20 ročného pôsobenia na chirurgickom oddelení piešťanskej nemocnice prešlo rukami tisíce pacientov, či už na ambulancii alebo na operačnej sále. Počas tohto obdobia nebola na neho podaná jediná sťažnosť v akejkoľvek veci týkajúcej sa jeho odbornosti, profesionality alebo ľudského prístupu. Ani Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou neeviduje jedinú sťažnosť na tohto lekára. Práve naopak.

Nezanedbateľný ja aj fakt, že chirurgia počas jeho 2.5 ročného primariátu vykazuje kladné hospodárske výsledky a aj personálne a technické zabezpečenie nijako nezaostáva za inými oddeleniami piešťanskej nemocnice.

Vážnosť situácie si uvedomuje nielen personál oddelenia, ale aj ostatní zamestnanci nemocnice a prostredníctvom petície mu vyjadrujú podporu a zároveň žiadajú riaditeľa Štefana Kóňu o prehodnotenie svojho rozhodnutia.

V tejto veci sme oslovili člena správnej rady nemocnice Alexandra Wintera Alana Suchánka, ktorý je zároveň dlhoročným lekárom chirurgického oddelenia (rozhovor s A. Suchánkom).

viac vo videoreporte

MT

MT