Pribudne v parku nová atrakcia v podobe vodného ihriska?

Vo štvrtok, 12. apríla sa pracovníci Služieb mesta Piešťany pustili do jarnej úpravy detského ihriska v parku. Okrem výmeny piesku a doplnení podkladového štrku bude osadený ďalší stojan na bicykle a jeden smetný kôš v podobe medvedíka. Samozrejme údržba sa bude týkať všetkých herných prvkov, ktoré sú súčasťou tohto ihriska.

Téma ihrísk zaznela aj na ostatnom zasadnutí zastupiteľstva, kde Služby mesta  predstavili komplexnú koncepciu revitalizácie a obnovy všetkých detských ihrísk na území mesta, v ktorej sa aj výhľadovo počíta s vybudovaním špeciálneho vodného ihriska v parku za Balneologickým múzeom Imricha Wintera.

Autori návrhu skĺbili hernú a estetickou funkciou s dôrazom na vytvorenie vodných atrakcií, ktoré by slúžili viacerým generáciám a umožňovali by špecifický herný aj oddychový zážitok. Súčasťou ihriska by mali byť herné prvky spojené s vodou, edukačné a fyzikálne hračky a aj oddychová zóna s lavičkami pre rodičov detí. Komplex by sa rozprestieral od fontány smerom do parku, kde je v súčastnosti vhodná voľná plocha na takúto atrakciu. Predpokladané náklady sú odhadované na približne 100 tis eur.

Či sa poslanci stotožnia s návrhom kreatívnych pracovníkov Služieb mesta Piešťany a vyčlenia z rozpočtu požadovanú sumu zatiaľ nie je jasné, keďže vedenie mesta preferuje inú investičnú akciu a síce výstavbu bazéna. Tak či onak, vodné ihrisko by bolo po niekoľkých rokoch prvá a určite veľmi zaujímavá atrakcia v meste, ktorá by sa dala zrealizovať za pomerne krátky čas.

MT