Prednostka Reháková končí po kontrole nariadenej Tamajkom