Prebehlo ďalšie pojednávanie vo veci odvolania Evy Kollárikovej z Bytového podniku.

Vo štvrtok, 10. mája prebehlo na Okresnom súde v Piešťanoch ďalšie pojednávanie vo veci neplatného skončenia pracovného pomeru Evy Kollárikovej voči Bytovému podniku. Eva Kolláriková podala žalobu o určenie neplatnosti tohto úkonu z dôvodu, že v čase svojho odvolania bola na Bytovom podniku riadne zamestnaná ako ekonomická námestníčka a skončenie pracovného pomeru považuje za neplatné.

Eva Kolláriková bola prijatá do zamestnania právnym  predchodcom  Bytového podniku v roku 1993 na pozíciu ekonomickej námestníčky s riadne podpísanou pracovnou
zmluvou. O 6 rokov neskôr bola menovaná aj za konateľku tejto mestskej spoločnosti pričom funkcia námestníka nebola  zrušená, naopak valné zhromaždenie ju potvrdilo. Podľa právneho zástupcu žalobkyne to dokazuje aj organizačná štruktúra, v ktorej bola táto funkcia vedená až do leta roku 2017, kedy bola zrušená. Aj ďalšie na súde predložené dôkazy, či už zaradenie do 11 platovej triedy, preplácanie dovolenky, či iných náležitostí svedčia o riadnom pracovnom pomere. Ako aj na súde odznelo z úst predvolanej svedkyne –  mzdovej účtovníčky Bytového podniku (viac vo videoreporte).

MT