Pozor na Nálepkovej. Diera v strede cesty láme autám poloosi a ničí silentbloky.

Tri kroky dopredu a jeden dozadu. Aj tak by sa dala popísať situácia s opravou komunikácií v Piešťanoch. Po dvoch týždňoch po kompletnej rekonštrukcii Sládkovičovej nabehla čata robotníkov a novučičký asfaltový koberec rozpárali na štyroch miestach. Dôvod? Oprava vodovodných uzáverov porušených pri obnove komunikácie. Čo je však najhoršie na celej veci je fakt, že o probléme Tavos vedel ešte pred finálnym položením asfaltového koberca a sanácia vodovodných uzáverov mohla prebiehať súbežne s rekonštrukciou komunikácie.

Ďalší podpis Tavos-u na stave vozovky nedávno zanechali jeho pracovníci na Nálepkovej ulici. Poruchu na kanalizácii síce odstránili, zato miesto po výkopových prácach nechali pre autá vo veľmi nebezpečnom stave. Aj keď snaha po dôkladnom urovnaní jamy kamennou drťou bola, kamienky po pár dňoch prechádzajúce auta rozniesli takmer po celej komunikácií. Výsledok? 15 centimetrová diera v strede jazdného pruhu, ktorej sa pri strete s oprotiidúcim autom takmer nedá vyhnúť. Už teraz je hlásených niekoľko zničených silentblokov nehovoriac o porušenej geometrii áut a odpadnutých puklíc.

Za miestne komunikácie nesie zodpovednosť Mesto Piešťany, ktoré by malo vyzvať Tavos k okamžitému zjednaniu nápravy. Do tej doby by aspoň mohli daný úsek označiť dopravným značením, pripadne ho rovno opáskovať. Určite by to bolo v tomto prípade užitočnejšie, ako čakať na reakciu Tavos-u.

MT