Pozemky na Červenej veži získala v dražbe firma blízka skupine J&T.

Rozsiahle pozemky v katastri obce Banka zmenili majiteľa. Spol. Iuris group, ktorá v rámci pripravovaného projektu Beethovenova alej chcela za 46 mil.  eur vybudovať na Červenej veži rekreačno-rezidenčný komplex prišla v dražbe o svoje pozemky.

Podľa plánov mal na rozlohe približne tridsať hektárov vyrásť akvapark,  hotel, amfiteáter, tenisové kurty a 160 rodinných domov. Investor mal finančné krytie zabezpečené prostredníctvom UniCredit Bank, ktorá si však z dôvodu neplnenia zmluvných podmienok zo strany Iuris  uplatnila záložné právo a pozemky poslala začiatkom roka do dražby. Pozemky, ktoré boli v prvom kole dražby ponúkané za 3.8 mil vydražila nakoniec za 1.94 mil spol. Forespo Development, ktorej jediným akcionárom je  NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. – PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, ktorý spolu s Poštovou bankou patrí do skupiny J&T.

Zdroj: etrend.sk, foto: beethovenovaalej.sk