Poslednú sviecu na adventnom venci zapálili plamienkom z Betlehemského svetla.

Štvrtá adventná, teda posledná nedeľa pred Štedrým dňom zavŕšila predvianočné obdobie, ktoré tento rok trvalo len 21 dní. V Piešťanoch sa advent už niekoľko rokov slávi verejným zapaľovaním sviecí na adventnom venci spočiatku na Winterovej ulici pri Fontáne príbeh prameňov a po rekonštrukcii pešej zóny už na Nám. slobody.

Práve na tomto mieste sa počas štyroch adventných nedieľ prihovárali obyvateľom a návštevníkom nášho mesta predstavitelia kresťanských cirkví spolu so zástupcami samosprávy, ktorých dopĺňal sprievodný program, či už predstavovaním vianočných zvykov v iných kútoch sveta, vystúpeniami folklórnych súborov a v neposlednom rade aj hudobných kapiel. Inak to nebolo ani poslednú adventnú nedeľu, kde plnému námestiu ľudí boli priblížené Vianoce tentoraz v Spojených štátoch (viac vo videoreporte).

MT