Posledná rozlúčka so Z. Havnerom bola aj s preletom lietadla L29.

Dnes bola na cintoríne na Žilinskej ceste posledná rozlúčka so zosnulým  plukovníkom v zálohe Zdeňkom Havnerom, ktorý bol niekoľko rokov veliteľom leteckého pluku v Piešťanoch. Na znak úcty preletelo počas pohrebu lietadlo Delfín L29, na ktorom mal Havner nalietaných množstvo hodín.

Do histórie letectva na Slovenku sa zapísal aj  pristávacím manévrom s poškodeným lietadlom L39 v roku 1988 pri Novom Meste nad Váhom (Rakoľuby). Podľa dostupných informácií, počas šiesteho vertikálneho prvku (v stúpavej fáze) došlo pri maximálnom režime motora k pumpáži. Na havarijnom table došlo k výstražnej signalizácii požiaru. Veliteľ posádky stiahol POM (páku ovládania motora) do polohy STOP, stlačil hasenie a rozhodol sa pre núdzové pristátie do terénu. Počas pristávacieho manévru sa podarilo vysunúť vztlakové klapky do polohy „pristátie“ až núdzovým postupom, čo zapríčinilo dotyk lietadla so zemou pri zvýšenej rýchlosti. Po dotyku došlo k opätovnému odpútaniu sa lietadla asi do dvoch metrov, pri ktorom predný pilot mjr. Vajda vykonal katapultáž. Zadný pilot pplk. Havner zostal v lietadle a dokončil núdzové pristátie. Lietadlo bolo vážne poškodené. Po tejto leteckej udalosti piloti 3. lšp. nazývali miesto núdzového pristátia ako Havnerfeld.

Zdroj: http://www.2sqn.sk