Poslancov bude menej. Komu to poslúži sa pozná už čoskoro.

Po aprílovej novelizácii zákona o obecnom zriadení, ktorým sa okrem úpravy platov poslancov zmenili aj ďalšie ustanovenia či už pri definovaní verejného priestoru v spôsobe označovania budov, alebo pri vyhlasovaní dobrovoľných verejných zbierok sa zmeny dotkli aj samotného zastupiteľstva. Po novom sa poslancom môže stať aj zamestnanec úradu, ak bude na výkon svojho mandátu dlhodobo uvoľnený z pracovného pomeru.

Pôvodný návrh novely Zákona o obecnom zriadení z dielne ZMOS-u počítal aj s redukciou počtu poslancov, ktorý by pre Piešťany znamenal pokles zo súčasných 21 na 13 až 17 zastupiteľov. Aj keď v parlamente táto úprava neprešla v Piešťanoch sa počty poslancov budú aj tak meniť. Zo súčasných 21 bude po nadchádzajúcich jesenných komunálnych voľbách už len 17. Rozhodlo o tom zastupiteľstvo na svojom júnovom zasadnutí, keď poslanci predložený materiál na návrh Michala Fialu zmenili a odhlasovali tak redukciu poslaneckého zboru.

Aj keď znižovanie počtu zastupiteľov môže byť verejnosťou kladne prijímané, prínos pre samosprávu bude skôr negatívny. Podobné populistické návrhy sú zväčša predkladané poslancami, ktorí pred voľbami pravdepodobne nevedia na seba inak upozorniť (viac vo videoreporte)..

MT