Poslanci TTSK schválili 523 tis. eur na rekonštrukciu Hotelky aj Elektrotechnickej

Trnavský samosprávny kraj odpredajom Vily Löger a pozemku pri Strednej záhradníckej škole získal finančné prostriedky v celkovej výške cca 1 045 000 €.
Podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom v znení Dodatku č.2 schváleného Zastupiteľstvom Trnavského kraja budú výnosy z predaja prebytočného majetku vo výške 50% použité na rozvoj infraštruktúry, alebo pre organizácie v katastrálnom území, kde sa predaj uskutočnil.
Poslanci na výjazdovom zasadnutí v Gabčíkove v súlade s týmto nariadením schváli použitie finančných prostriedkov na investície pre Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú a Hotelovú akadémiu Ľ. Wintera.
V rámci diskusie odznel od poslankyne Babičovaj návrh, aby sa uznesenie rozšírilo o presnú špecifikáciu rekonštrukčných prác. Po slovnom ubezpečení od predsedu Tibora Mikuša o použití prostriedkov na účel podľa zadania školy svoj návrh stiahla (…záznam).

Prostriedky vo výške 523 tis. eur budú teda použité na rekonštrukciu kuchýň, budovy školy a internátu a podpory regionálneho rozvoja.