Poslanci riešili situáciu v Bytovom podniku.

Štvrtkové mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva bolo svojou rozpravou v bode Rôzne skutočne mimoriadne. Na návrh poslankyne Ivety Babičovej bola otvorená téma odvolania dlhoročnej konateľky Bytového podniku Evy Kollárikovej a následné menovanie Pavla Vermeša na túto pozíciu. Počas rozpravy primátor Tamajka odôvodňoval tento krok nečinnosťou orgánov spoločnosti v súvislosti s výsledkami kontroly Najvyššieho kontrolného úradu z januára 2015 a tolerovanie tohto nezákonného stavu. NKÚ namietal porušenie ustanovení Obchodného zákonníka v tom, že právomoci Valného zhromaždenia vykonávalo mesto Piešťany prostredníctvom poslancov mestského zastupiteľstva a nie prostredníctvom štatutárneho orgánu mesta, ktorým je primátor. Kým doteraz valné zhromaždenie tvorili poslanci, po novom bude mať valné zhromaždenie len jedinú osobu, a to primátora Tamajku. Poslanci namietali tento výklad ustanoveniami Zák. 369 o Obecnom zriadení, ktorý nakladanie s majetkom samosprávy a teda aj obchodných spoločností mesta dáva do výhradnej kompetencie poslancov. Martin Cifra, ktorý bol tiež odvolaný z pozície člena a zároveň aj predsedu dozornej rady Bytového podniku rozporoval Tamajkové tvrdenie, že bývalá konateľka Eva Kolláriková nekonala v súlade s výsledkami NKÚ (viac vo videoreporte).