Polícia zverejnila štatistiky priestupkov v Piešťanoch za minulý rok.

Na ostatnom zasadnutí mestskej rady bola náčelníkom mestskej polície Marcelom Mihálikom predložená správa o jej činnosti za rok 2017. Z nej vyplýva, že počas predchádzajúcich 12 mesiacov bolo prijatých 5 nových príslušníkov, pričom celkový počet zamestnancov ms. polície predstavoval ku koncu roku 42 ľudí, z toho 27 vykonáva hliadkovú službu v uliciach mesta. Ako ďalej správa uvádza, za sledované obdobie nebola podaná na ich prácu jediná sťažnosť.

Počas minulého roku bolo vykonaných celkovo 2704 zákrokov z nich v dvoch prípadoch s použitím donucovacích prostriedkov. V ani jednom prípade nebola priamo použitá zbraň a ani varovný výstrel. Štyri osoby boli predvedené na útvar mestskej polície a dve boli zadržané ako hľadané osoby.

Na blokových pokutách bolo priamo na mieste vybratých 13.700 eur z čoho 94% tvorili priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

V rámci monitorovacieho systému pribudlo v meste za minulý rok 19 kamier, ktoré boli inštalované v lokalitách: staré trhovisko, Azylový dom, Kolonádový most, Mestský park a Lido.

V rámci správy boli zverejnené aj štatistické údaje obvodného oddelenia policajného zboru SR. Z nich vyplýva že v roku 2017 bolo zistených v meste Piešťany a v blízkych obciach okresu 1224 priestupkov z toho bolo 562 trestných činov s takmer 57% objasnenosťou.

Z celkového pohľadu ostatných dvoch rokov evidované priestupky či už v kompetencii mestskej, alebo štátnej polície majú mierne klesajúcu tendenciu.

PZ SR

Mestská polícia