Polícia zadržala sprejera, ktorý „dočarbal“ množstvo bytoviek v Piešťanoch.

Piešťanskí policajti objasnili prípad, pri ktorom páchateľ od novembra 2018 farbou postriekal takmer tridsať objektov v meste Piešťany. Nápisy na bytových domoch, ale aj na Dome umenia, informovali Piešťancov o dílerovi pervitínu. Poškodené boli objekty takmer v celom meste, postriekaná bola časť zvaná Prednádražie, sídlisko Adama Trajana, sídlisko Juh, Valová a iné.   Motívom konania páchateľa bol incident medzi ním a údajným zmieňovaným drogovým dílerom. Na základe operatívno – pátracej činnosti vytypovali piešťanskí kriminalisti možného páchateľa, pričom k potvrdeniu jeho totožnosti prispeli aj kamerové záznamy. Zo zadovážených dôkazov a výsluchov bolo napokon možné obviniť 40 ročného Viktora z okresu Nové Mesto nad Váhom z prečinu poškodzovania cudzej veci. Konaním sprejera vznikla majiteľom celková škoda  viac ako 6800 Eur. V zmysle Trestného zákona je možné za takýto skutok uložiť odňatie slobody na šesť mesiacov až tri roky.