Podporovať šport sa dá aj inak.

Podpora športových klubov, či už finančná alebo vecná má rôzne formy, ktoré nie vždy sú len o jednosmernom donorstve, ale môžu byť prospešné aj pre samosprávu a pre obyvateľov mesta. Nedávno sa v Piešťanoch rozbehol projekt, ktorý by si určite zaslúžil zvýšenú pozornosť. Ide o finančnú podporu pre dva športové kluby, ktorá je ale podmienená vykonaním verejno-prospešnej práce. Inými slovami, ak chcú športovci peniaze, musia si ich odrobiť pri skrášľovaní mesta. Podľa iniciátora a donora v jednej osobe, Dušana Guľáša, tieto aktivity už prinášajú prvé ovocie (viac vo videoreporte).

MT.