Podmienky na kandidatúru do komunálnych volieb splnil zatiaľ len jeden kandidát.

Prvý z verejne známych kandidátov na post primátora Piešťan, Peter Jančovič podal 23. augusta oficiálnu žiadosť o registráciu do nadchádzajúcich, novembrových komunálnych volieb. Ako nezávislý kandidát musel okrem formálnych náležitostí predložiť aj zákonom stanovený počet podpisov na svoju podporu, ktoré už teraz môžu čo to napovedať o obľúbenosti toho-ktorého kandidáta. Peter Jančovič odovzdal takmer 1300 podpisov, čím dva a pol násobne prekročil zákonom stanovený počet (vyjadrenie P. Jančoviča).

Podľa našich informácií, väčšina verejne známych nezávislých kandidátov či už na post primátora alebo poslancov ešte stále nemá dostatok podpisov, keďže obyvatelia Piešťan hromadne odmietajú ich žiadosti o podpis. Táto situácia je bezprostrednou reakciou ľudí na fungovanie samosprávy v našom meste za ostatné štyri, keď vedenie mesta na čele s M. Tamajkom takmer sústavne, podľa hl. kontrolóra mesta, porušovalo základné princípy fungovania samosprávy (hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť).

Mesto za toto obdobie stratilo akýkoľvek vplyv v strategickej spoločnosti TAVOS a najnovšie aj v Letisku Piešťany a svojským Tamajkovým výkladom prišlo zastupiteľstvo aj o možnosť aktívne zasahovať do diania v Bytovom podniku. Príkladná deštrukcia mestského úradu viedla takmer k jeho úplnej nefunkčnosti, čo sa odzrkadlovalo hlavne na nedodržiavaní zákonom daných termínov takmer vo všetkých oblastiach prenesených alebo originálnych kompetencií. Aby toho nebolo málo, tento rok, podľa schváleného úveru, mesto dosiahne vo finančnom vyjadrení svoju najvyššiu zadĺženosť. Žiaľ peniaze nejdú na obyvateľmi žiadané investičné akcie, či už cesty, zeleň alebo na zážitkové atrakcie, ale len na látania starších boľačiek, ktoré boli prehliadané a zanedbávané v prvých rokoch Tamajkovho establišmentu. Aj keď má mesto ešte pár stotisíc v rezervnom fonde, s najväčšou pravdepodobnosťou pôjdu na vyplatenie ešte neskončených súdnych sporov po Tamajkových personálnych čistkách spred troch rokov.

Aj z týchto dôvodov je občianska nespokojnosť namieste, a odmietanie podpisovania kandidačných hárkov vystavuje priebežné vysvedčenie všetkým voleným zástupcom mesta. Samozrejme, to pravé vysvedčenie príde až s výsledkami komunálnych volieb, ktoré ukážu, či naše mesto padne ešte hlbšie, alebo sa odrazí od pomyselného dna a dá tak bodku za bezprecedentným obdobím svojvôle a nekompetentnosti v riadení a smerovaní mesta.

MT